Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

เนื้อสัตว์ใน ถุงซีลสูญญากาศ หากนำลงจากช่องแช่แข็งแล้ว สามารถเก็บได้นานกี่วัน

การใช้ เครื่องซีลสูญญากาศ ในการบรรจุเพื่

Posted in ถุงซีลสูญญากาศ Tagged with:

วิธีการละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งที่บรรจุใน ถุงซีลสูญญากาศ

การเก็บเนื้อสัตว์ให้คงสภาพมีคุณภาพอยู่ได

Posted in ถุงซีลสูญญากาศ Tagged with:

พกกล้องถ่ายรูปเดินทางหน้าฝนใส่ ถุงซีลสูญญากาศ ดีกว่า

การเดินทางท่องเที่ยว คงเป็นอะไรที่ไม่สมบ

Posted in ถุงซีลสูญญากาศ Tagged with:

เก็บผักใน ถุงซีลสูญญากาศ ดีกว่าการเก็บในถุงพลาสติกทั่วไปอย่างไร

พืชผัก เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นประโยช

Posted in ถุงซีลสูญญากาศ Tagged with:

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์