Monthly Archives: มิถุนายน 2015

เก็บเมล่อนให้อยู่ได้นานด้วย เครื่องซีลสูญญากาศ

เมล่อน เป็นผลไม้ที่มีรสหวานอร่อย แต่เดิม

Posted in เครื่องซีลสูญญากาศ Tagged with: , ,

ถุงซีลสูญญากาศ กับการทำและการเก็บตากเนื้อแห้ง

การทำเนื้อแห้ง หรือเนื้อตากแห้ง เป็นกรรม

Posted in ถุงซีลสูญญากาศ Tagged with: , ,

เก็บผักลวกไม่ให้เสียง่ายด้วย เครื่องซีลสูญญญากาศ

ปัจจุบันคนเราให้ความสำคัญในเรื่องอาหารกา

Posted in เครื่องซีลสูญญากาศ Tagged with: , ,

เก็บปลาสลิดตากแห้งให้อยู่ได้นาน ต้องใช้ เครื่องแพ็คสูญญากาศ

ปลาสลิดตากแห้ง หรือจะเรียกว่าปลาสลิดแดดเ

Posted in เครื่องแพ็คสูญญากาศ Tagged with: , ,

เก็บเนื้อแดดเดียวให้อยู่ได้นาน ต้องใช้ เครื่องถนอนสูญญากาศ

– เนื้อแดดเดียว คือ เมนูที่ทำจากกา

Posted in เครื่องถนอมสูญญากาศ Tagged with: , ,

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์