คำแนะนำในการเก็บอาหารจาก อย. กับ เครื่องซีลสูญญากาศ

การเก็บอาหารจาก อย.

อย. ชื่อนี้ ใครๆ ก็คงรู้จัก แต่ไม่บ่อยที่จะออกชื่อเต็มได้อย่างถูกต้อง (ส่วนมากเข้าใจว่า อย.ย่อมาจาก องค์การอาหารและยา) อย. นั้นย่อมาจากชื่อเต็มของหน่วยงานที่เรียกว่า “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) เทียบเท่าหน่วยงานรัฐในระดับ กรม สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข มีหน้าที่ดูแลในเรื่องงานคุ้มครองผู้บริโภค จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ได้แก่ อาหาร ยา เวชภัณฑ์และ เครื่องสำอาง) ดังนั้นเรื่องหนึ่งที่สำคัญและเป็นหน้าที่ซึ่ง อย.ต้องให้คำแนะนำและให้ความรู้กับประชาชนก็คือ เรื่องอาหาร และการ เก็บอาหาร ก็เป็นเรื่องที่ อย. ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ โดยกำหนดออกมาเป็นมาตรการที่เรียกว่า หลัก 3 ส. ซึ่งหากเราศึกษาดูแล้ว ก็เห็นว่ามันสอดคล้องกับการใช้งาน อุปกรณ์ประเภท เครื่องแพ็คสูญญากาศ อยู่เช่นกัน
หลัก 3 ส. ของ อย. ในเรื่องการเก็บอาหาร มีว่า
สัดส่วน    มีการแยกเก็บอาหารให้เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบไม่ปะปนกัน
สิ่งแวดล้อมเหมาะสม   เก็บในที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง ความชื้น อุณหภูมิ และต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อน เช่น
เนื้อสัตว์ที่เน่าเสียง่าย หรืออาหารปรุงสุกที่เสียง่าย ควรเก็บในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส
ห้ามเก็บอาหารปรุงสุกทุกชนิดที่อุณหภูมิห้องเกิน 2 ชม.
อาหารกระป๋องควรเก็บในบริเวณที่แห้ง เย็น สะอาด ไม่อับชื้น
อาหารกระป๋องที่เปิดฝาแล้ว ต้องถ่ายใส่ภาชนะแล้วเก็บไว้ ในตู้เย็น
สะอาดปลอดภัย    เก็บอาหารในภาชนะที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทของอาหาร เช่น
เก็บเนื้อสัตว์ในภาชนะที่ไม่มีการรั่วซึมในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากเนื้อสัตว์ดิบหยดใส่อาหารประเภทอื่นๆ
ซึ่งหากเราพิจารณาดูจะเห็นได้ว่า การใช้วิธีการเก็บอาหารด้วย ถุงซีลสูญญากาศ เป็นสิ่งที่เข้ากับหลักการเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สัดส่วน ที่เน้นเรื่องการแยกอาหารไม่ให้ปะปนกัน ซึ่ง การบรรจุแบบนี้ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการปนเปื้อนหรือสัมผัสกันของอาหารต่างชนิดต่างประเภท หรือในเรื่องความสะอาด ที่กล่าวถึงการป้องกันไม่ให้น้ำจากเนื้อสัตว์ดิบหยดใส่อาหารชนิดอื่น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าป้องกันได้เป็นอย่างดี
หลักที่ อย. ได้กำหนดไว้นี้ เป็นหลักที่มีไว้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องอาหารที่เราจัดเก็บ เพื่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นหากเรามี เครื่องซีลสูญญากาศ ไว้ใช้งาน ก็ถือได้ว่า ทำให้เราสามารถปฏิบัติอย่างปลอดภัยได้ตามคำแนะนำของ อย. ได้อย่างสะดวกและครบถ้วนไปด้วย

Posted in เครื่องซีลสูญญากาศ Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

ใส่อีเมลล์ของคุณที่เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของบล็อกนี้ และรับการแจ้งโพสใหม่ผ่านทางอีเมลล์